Республиканское общественное объединение
«Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ»

Мемлекеттік қызмет мен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы сыбайлас жемқорлық және өзге де қылмыстық құқық бұзушылықтар Әдістемелік құрал