Республиканское общественное объединение
«Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ»

Жобаларды басқарудағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдері әдістемелік құрал