Жастардың қазіргі құқықтық санасын жетілдіру

25

“ЖАҢАРУ” Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпыұлттық қозғалыс» Республикалық қоғамдық бірлестігінің Алматы қалалық филиалы 2023 жылғы 23 мамырда «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының» қолдауымен іске асырылатын «Жастардың құқықтық сауаттылығын және жастардың құқық қорғау органдарына деген сенім деңгейін арттыру жөніндегі іс-шаралар кешенін өткізу» жобасы аясында Алматы қаласының құқық қорғау органдары ардагерлерінің қатысуымен Алматы теміржол көлігі колледжінің студенттерімен кезекті кездесу шарасын өткізді.

Аталған іс-шараның мақсаты — құқыққа қайшы әрекеттер мен әрекетсіздіктерден жастардың хабардар болуы, құқықтық қорғалу және құқықтық сауаттылық деңгейін арттыру. Жастар ортасында құқық қорғау органдарының оң имиджін нығайту. Жастарды сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбиелеу мәселелерінде жұмыстың жаңа нысандарын қарастыру.

Іс-шараның қонақтары ретінде «ЖАҢАРУ» РҚБ АҚФ кеңесінің мүшелері, құқық қорғау органдарының ардагерлері, отставкадағы полковниктер Ахметсафин Мүбарак Мұхатайұлы, Исраилов Әлімжан Юнусұлы, Маханов Рахат Бисенғалиұлы, Қазақстан Республикасы ІІМ Алматы академиясы кафедрасының аға оқытушылары М.Есболатова, полиция майоры Ситников Павел Владимирович және полиция капитаны Сұлтанова Айым Мәултайқызы қатысып отырды.

Колледж директорының орынбасары Р.С.Ахмедов қатысушылар алдындағы құттықтау сөзінде колледждің 2006 жылы ашылғанын, мемлекеттік лицензияға сәйкес 6 мамандық және 6 біліктілік бойынша білім беру қызметін жүзеге асырып жатқанын айтты. Колледждің миссиясы мен мақсаты —  теміржол көлігін тасымалдау, жөндеу және пайдалану үшін мамандар даярлау. Сондай-ақ, ол сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша бағдарлама әзірленгенін, яғни «дөңгелек үстелдер», кездесулер, пікірталас диалогтар, кураторлық сағаттар өткізіліп тұратынын атап өтті. Жүргізіліп жатқан барлық жұмыстар алдын алуға бағытталған.

Құқық қорғау органдары ардагерлерінің баяндамаларында, яғни Мемлекет басшысының шегелеп айтқан бастамасы — ішкі істер органдарының алдына қойған басты міндеттерінің бірі — халықпен, оның ішінде жастармен жұмыс істеу форматын өзгерту мақсатында күнделікті полиция қызметінде заманауи технологияларды кеңінен қолдану туралы ақпаратты   хабарлама етті. Олар күнделікті полиция қызметі, құқық бұзушылықтардың алдын алу және қылмыстарды жедел ашу, халық арасында жастармен жұмыс нысандары туралы айтып берді.

Қазақстан Республикасы М.Есболатова атындағы ІІМ Алматы академиясы кафедрасының аға оқытушысы, полиция майоры П.В. Ситников өз сөзінде бүгінде елімізде жүргізіліп жатқан барлық реформалардың Елеулі тежегішіне айналған Құқықтық нигилизм мәселелеріне тоқталды.

Олқылықтардың бірден бір себептері бар, солардың бірі — жастардың қолданыстағы заңнаманы білмеуі немесе бұзуы;

— тағы бір себеп — жастардың мінез-құлқын әлеуметтік-құқықтық реттеу, экономикалық салада қылмыстар мен құқық бұзушылықтарды тудырады, бірақ оның ең қауіпті салдары-сыбайлас жемқорлық.

Қазақстан Республикасы М.Есболатова атындағы ІІМ Алматы академиясы кафедрасының аға оқытушысы, полиция капитаны А.М.Сұлтанова тыңдаушыларды ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қолданылуы, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде цифрландыру туралы хабардар етті.

Қазақстан Республикасы М. Есболатов атындағы ІІМ Академиясының аға оқытушылары өз баяндамаларын бейнероликтермен сүйемелдеп отырды. Шара барысында студент жастар тарапынан сұрақтар қойылып, пікірталастармен бөлісіп, тиісті жауаптарын алды.

 ——————————————————————————

Совершенствование современного правосознания молодежи

Очередную встречу с ветеранами  правоохранительных органов города Алматы провел Алматинский городской филиал Республиканского общественного объединения «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» 23 мая 2023года с учащимися Алматинского колледжа железнодорожного транспорта  в рамках реализации проекта «Проведение комплекса мероприятий по повышению правовой грамотности молодежи и уровня доверия молодежи к правоохранительным органам»,   реализуемого при поддержке НАО «Центра поддержки гражданских инициатив».

Цель данного мероприятия — повышение уровня информированности, правовой защищенности и правовой грамотности молодежи от противоправных действий и бездействий. Укрепление положительных образов правоохранительных органов в молодежной среде. Поиски новых форм работы в вопросах  антикоррупционного воспитания молодежи.

Гостями мероприятия  были члены Совета АГФ РОО «ЖАҢАРУ»; ветераны правоохранительных органов, полковники в отставке: Ахметсафин Мубарак Мухатаевич, Исраилов Алимжан Юнусович, Маханов Рахат Бисенгалиевич; старшие преподаватели кафедры Алматинской Академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова, майор полиции Ситников Павел Владимирович и капитан полиции Султанова Айым Маултаевна.

В приветственном слове заместитель директора Ахмедов Р.С. сказал, что колледж был открыт в 2006 году, осуществляет образовательную деятельность по 6 специальностям и 6 квалификациям в соответствии с  Государственной лицензией. Миссией и целью колледжа является подготовка специалистов для осуществления железнодорожных перевозок, ремонта и эксплуатации железнодорожных транспортных средств.  Он также проинформировал присутствующих  о проводимых   мероприятиях, отметив, что разработана программа по антикоррупционной культуре, проводятся «круглые столы», встречи, кураторские часы. Вся проводимая работа направлена на профилактику.

Красной нитью в выступлениях ветеранов правоохранительных органов  проходило сообщение о выполнении одной из главных задач, поставленных Главой государства перед органами внутренних дел- широкое использование современных технологии в повседневной полицейской деятельности, с целью изменения формата работы с населением, в том числе и с молодежью. Они рассказали о каждодневной полицейской службе, профилактике правонарушений и оперативного раскрытия преступлений, формах работы с населением.

Старший преподаватель кафедры Алматинской Академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова, майор полиции Ситников П.В. в своем выступлении остановился на вопросах правового нигилизма, который превратился сегодня в серьезный тормоз всех проводимых в стране реформ.

Причин для беспокойства немало:

— одна из них – незнание или нарушение молодыми людьми действующего законодательства;

— другая причина — в социально-правовом регулировании поведения молодежи, порождает преступления и правонарушения в экономической сфере, но самым опасным его последствием является коррупция.

Капитан полиции, старший преподаватель кафедры Алматинской Академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова Султанова А.М. проинформировала слушателей о применении  информационно-коммуникационных технологий, о цифровизации в обеспечении общественной безопасности.

Свои выступления старшие преподаватели Академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова сопровождали видеороликами.

В ходе мероприятия со стороны студенческой молодежи были заданы вопросы, обменялись дискуссиями и получили соответствующие ответы.

Пресс служба РОО «ЖАҢАРУ»