СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ИММУНИТЕТІН ТӘРБИЕЛЕУ

84

27  мамырда «ЖАҢАРУ» Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпыұлттық қозғалыс» Республикалық қоғамдық бірлестігінің Нұр-Сұлтан қалалық филиалы, Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму Министрлігінің «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ қолдауымен «Жастардың бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізу» атты әлеуметтік жобасы шеңберінде Астана Халықаралық Университеті жанындағы Педагогикалық колледжінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы кезекті кездесу шарасын өткізді.

Аталған шараға «ЖАҢАРУ» Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпыұлттық қозғалыс» РҚБі Төрағасы орынбасары — Нұр-Сұлтан қалалық филиал директоры Рахметуллин Д.Р., «ЖАҢАРУ» РҚБ Орталық аппарат басшысы, жоба менеджері Әлиев Қ.Х., «ЖАҢАРУ» РҚБ Алматы аудандық филиалының директоры Қаппаров Д.Қ., Астана Халықаралық Университеті жанындағы Педагогикалық колледжінде Директоры Саттар Ж.С. қатысып, сөз сөйлеп, өз пікірлерін ортаға салды. Сөз алып сөйлегендер, қоғамды сыбайлас жемқорлықтан «тазартудағы» процессінде ең басты мәселе, ол студент жастардың сапалы білім алуы және өзідерінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы иммунитетін тәрбиелеу. Қоғамда бұл жұмысты жандандыруда жастарды қатыстыру санының артуына ықпал етуі басты бағыт болу екендігін атап өтті.
Шараның мақсаты, жастар арасында сыбайлас жемқорлық көріністерінің кез келген нысандарына қарсы іс-қимыл мәселесі бойынша белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастыру. Жастар арасында еркіндік, отбасы құндылықтары, жеке кеңістік және өзін-өзі дамыту мүмкіндіктері туралы тұрақты дүниетанымдық ұстанымдарды қалыптастыру. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қозғалысқа азаматтық сектор өкілдерін тарту арқылы, мемлекеттік қызмет көрсету саласында сыбайлас жемқорлық көріністеріне «мүлдем төзбеушілікті» қалыптастыру. Жастардың құқықтық сауаттылығын, нормативтік-құқықтық актілердің сапасын арттыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымды қалыптастыру, жастарды мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың іске асырылуының барысы туралы хабардар ету, нақты көмек көрсету болып табылатынына хабардар етті.
Колледж оқушылары тарапынан қызықтырған сұрақтарын қойып, толық жауаптар алды.
Столичным городским филиалом Республиканского общественного объединения «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» МИОР РК в Педагогическом колледже Междунароного Университета Астана, в рамках социального проекта проведена очередная встреча по противодействию коррупции на тему «Проведение комплекса мероприятий по формированию антикоррупционного сознания у молодежи».
В мероприятии приняли участие, выступили Заместитель Председателя — директор городского филиала РОО «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» Рахметуллин Д.Р., Руководитель Центрального аппарата РОО «ЖАНАРУ», менеджер проекта, Алиев К.Х., директор Алматинского районного филиала РОО «ЖАНАРУ» Каппаров Д.К., Директор Педагогическом колледже Междунароного Университета Астана Саттар Ж.С.
Выступающие обратили внимание слушателей, что каждый гражданин страны, особенно молодеж должен понимать свою роль в «очищении» общества от коррупции и прежде всего, за счет получения качественного образования и воспитания у себя антикоррупционного иммунитета. В активизация этой работы должна способствовать увеличению числа молодежи.
Главная цель мероприятия — формирование активной гражданской позиции среди молодежи по вопросу противодействия к любым формам коррупционных проявлений. Формирование у молодежи устойчивых мировоззренческих позиций о свободе, семейных ценностях, личном пространстве и возможностях саморазвития. Повышение правовой грамотности молодежи, качества нормативно-правовых актов, формирование антикоррупционного мировоззрения, информирование молодежи о ходе реализации антикоррупционной политики государства, оказание реальной помощи.
Учащиеся колледжа задавали интересующие вопросы и получили исчерпывающие ответы.

Пресс-служба «ЖАҢАРУ»