СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН СЕМИНАР- ТРЕНИНГ

62

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің алаңында ЖАҢАРУ»Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпыұлттық қозғалысы» РҚБ-і»Азаматтық бастамаларды қолдау орталығының»
қолдауымен жүзеге асырылатын «Жастардың бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізу» жобасы аясында кезекті шара өтті.
 27 сәуірде Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің алаңында «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ қолдауымен іске асырылатын «Жастардың бойында сыбайлас жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру жөніндегі іс-шаралар кешенін жүргізу» жобасы шеңберінде «ЖАҢАРУ» Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпыұлттық қозғалысы» Республикалық қоғамдық бірлестігімен сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымды қалыптастыру мәселелерінде анықталған міндеттерді анықтауға және талқылауға бағытталған іс-шаралар циклін жалғастыра отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл студенттерге арналған семинар- тренинг өтті .
Семинар-тренинг жұмысына «ЖАҢАРУ» Сыбайлас жемқорлыққа қарсы жалпыұлттық қозғалысы» Республикалық қоғамдық бірлестігі жобасының менеджері К. Х. Алиев, «ADEP» сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңсесінің өкілі Е. Е. Нұғманова, факультет басшылығы атынан ХҚФ деканы М. М. Қосыбаев, орынбасарлары Б. С. Жиембай, Л.К.Ахметжанова, Халықаралық қатынастар кафедрасының аға кураторы А.К.Алькеева Университет қабырғасында академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша білім алып жатқан Қырғызстан мен Тәжікстанның халықаралық қатынастар факультеті мен оқу орындарының студенттері қатысты.
Кездесу мен талқылаудың бірлескен тақырыбы «Қазақстан жағдайында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет саласындағы халықаралық тәжірибені талдау» болды.
Іс-шараны ҚМБ деканы М.М. Қосыбаев іс-шара қонақтарының арасынан сарапшыларды студенттерге ұсынып, аудиторияны жұмыс регламентімен таныстыра отырып ашты. Семинардың арнайы бөлімін халықаралық қатынастар кафедрасының аға кураторы ашып, тыңдаушыларға қоғам кемістігі ретінде сыбайлас жемқорлықтың дамуы және адамзат өркениеті дамуының түрлі кезеңдеріндегі қатерлер туралы баяндама жасап, сонымен қатар Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қазіргі жағдайына баға берді.
Сонымен қатар, Қазақстанға кейінгі ұсынымдар жасау және тәжірибе алмасу үшін сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оны еңсеру және сыбайлас жемқорлықты жоюдағы халықаралық тәжірибеге жалпы салыстырмалы талдау жасау үшін баяндамашылар ретінде РТСУ(Тәжікстан) студенттері Хусанова Шахзода, Шакармамадова Дилафруз, Ошму (Қырғызстан) студенттері Султанова Бермет және «Атамекен» ҚР Ұлттық Кәсіпкерлер палатасының (ЕҚҚДБ) 2 курс студенті Меркушева Алина баяндамалар жасады.
Куратор А.К. Алькеевпен бірге студенттер талдау нәтижелерін және Сингапур, Тәжікстан және Қырғызстан стратегияларының Қазақстанның қазіргі жағдайында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаты мен стратегиясының қолданылуын ұсынды.
Бірлескен сөз сөйлеу қорытындысы бойынша еліміздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын іске асырудың бірлескен халықаралық тәжірибесін қолданудың ерекшеліктері, қиындықтары мен пайдалану перспективаларын талқылау жүргізілді және жауапты студенттер қатарынан аға куратордың көмекшісі Аида Есенгельдиеваның көмегімен Квиз ойыны өткізіліп сабақ материалдары бойынша жедел сауалнама жасалынды.
Қорытындылай келе, А.К. Алькеев бекіту ретінде ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясының құқықтық платформасына шолу жасап яғни студенттердің санасында сыбайлас жемқорлық ниеттері мен іс-әрекеттері үшін жазаның бұлтартпастығы туралы сенімділікті және заңға бағынатын азаматтар мен өз елдерінің патриоттары мәртебесінің құндылығын нығайтуға бағытталған әлеуметтік бейнероликтерді көрсетті.
«ADEP» сыбайлас жемқорлыққа қарсы кеңсесінің өкілі Е.Е. Нұғманов елімізде жүргізіліп жатқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы реформалар туралы айтып берді.
Ол білім беру саласында орын алған сыбайлас жемқорлық фактілері Қазақстандық жастардың қалыптасу процесіне, оның адамгершілік ұстанымдары мен Қазақстандағы жасампаздық үдерістерге сенуіне деструктивті әсер ететінін атап өтті.
Оның жастар ортасындағы феноменінің ауқымдылығы жастар саясатының бағыты ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбиеге ерекше назар аударуды қажет етеді. Жоба менеджері, қоғаммен байланыс жөніндегі маман Қ. Х. Әлиев Қазақстан Республикасының 2022-2026 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат тұжырымдамасының негізгі ережелері туралы айтып берді.
Өткізілген іс-шараның қорытындысы бойынша шақырылған қонақтар мен факультет басшылығы куратор А.К. Алькеевке құнды ескертулер мен ұсынымдар және студенттердің өскелең ұрпағына маңызды өмірлік кеңестер ұсынды.
Оқушылар өздерін қызықтырған сұрақтарын қойып, толық жауаптар алды.

***
 Республиканским общественным объединением «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» в рамках проекта «Проведение комплекса мероприятий по формированию антикоррупционного сознания у молодежи», реализуемого при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»
27 апреля на площадке Евразийском национальном университета им.Л.Н.Гумилева Республиканским общественным объединением «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» в рамках проекта «Проведение комплекса мероприятий по формированию антикоррупционного сознания у молодежи», реализуемого при поддержке НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», продолжая цикл мероприятий, направленных на выявление и обсуждение выявленных задач в вопросах формирования  антикоррупционного мировоззрения провел семинар-тренинг для студентов. В работе семинара-тренинга приняли участие   менеджер проекта Республиканского общественного объединения «Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» Алиев К.Х , представитель антикоррупционного офиса «ADEP» Нугманова Е.Е., руководства факультета в лице декана ФМО Косыбаева М.М, заместителей Жиембай Б.С., Ахметжановой Л.К., старшего куратора кафедры международных отношений Алькеева А.К. и студентов факультета международных отношений и учебных заведений Кыргызстана и Таджикистана, обучающихся по программе академической мобильности в стенах университета.
Совместной темой встречи и обсуждения стал «Анализ международной практики в области антикоррупционной культуры в условиях Казахстана».
Мероприятие открыл декан ФМО Косыбаев М.М., представив студентам экспертов из числа гостей мероприятия и ознакомив аудиторию с регламентом работы. Специальную же часть семинара открыл старший куратор кафедры международных отношений представив слушателям доклад о эволюции коррупции как порока общества и угроз на различных этапах развития человеческой цивилизации, попутно представив оценку современного состояния антикоррупционной культуры в Республике Казахстан.
Вместе с тем, чтобы составить общий сравнительный анализ международного опыта в предупреждении, преодолении коррупционных рисков и искоренению коррупции для составления последующих рекомендаций Казахстану и обмена опытом, к выступлению в качестве докладчиков были привлечены студенты РТСУ(Таджикистан) Хусанова Шахзода,  Шакармамадова Дилафруз, ОшГУ (Кыргызстан) Султанова Бермет, и студентка 2 курса специальности «Международные отношения» Меркушева Алина.
Вместе с Куратором Алькеевым А.К. студенты представили результаты анализа и применимость механизмов антикоррупционной политики и стратегий Сингапура, Таджикистана и Кыргызстана в современных условиях Казахстана.
По итогам совместных выступлений были проведены обсуждения особенностей, трудностей применения и перспектив использования совместного международного опыта реализации антикоррупционной политики нашей страны и с помощью помощника старшего куратора из числа ответственных студентов Есенгельдиевой Аиды, состоялась игра Квиз: Экспресс-опрос по материалам пройденного занятия.
В заключении, Алькеев А.К. в качестве закрепления провел обзор правовой платформы антикоррупционной стратегии РК и продемонстрировал социальные видеролики, призванные укрепить в умах студентов убежденность о неотвратимости наказания за коррупционные намерения и действия и ценность статуса законопослушных граждан и патриотов своих стран.
Представитель антикоррупционного офиса «ADEP» Нугманова Е.Е рассказал о проводимых в стране реформах в сфере противодействия коррупции.
Он отметил, что факты коррупции, имеющие место в сфере образования, оказывает разрушительное влияние на процесс формирования казахстанской молодежи, ее нравственные устои и веру в созидательные процессы в Казахстане.
Масштабность феномена ее в молодежной среде вызывает необходимость уделить особое внимание антикоррупционному воспитанию, как направлению молодежной политики. Менеджер проекта, специалист по связям с общественностью Алиев К.Х., рассказал об основных положениях Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы.

По итогам пройденного мероприятия приглашенными гостями и руководством факультета были предложены ценные замечания и рекомендации куратору Алькееву А.К. и важные жизненные советы подрастающему поколению студентов.
Учащиеся смогли задать интересующие их вопросы и  получили исчерпывающие ответы.

«ЖАҢАРУ» РҚБ
Баспасөз орталығы