Қазақстан Республикасы  Парламентінің Мәжілісі

2376

Қазақстан Республикасы
 Парламентінің Мәжілісі

 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН»
Депутаттық тобына

 

Құрметті депутаттар!

2022 жылдың қаңтар айындағы қайғылы оқиғалар басқалармен қатар қоғамдық қатынастардың барлық саласына еніп кеткен сыбайлас жемқорлық мәселесін өткір көрсетті.
ҚР Президенті Қ-Ж. К.Тоқаевтың сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті жүйелі негізде күшейту қажет екені баршаға аян, өйткені сыбайлас жемқорлық еліміздің ұлттық қауіпсіздігіне қатер төндіріп тұр деген сөзі бүгінгі күні айқын байқалады.
«ЖАҢАРУ» жалпыұлттық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қозғалысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша парламенттік тыңдаулар өткізу туралы бірнеше рет Парламент Мәжілісіне ұсыныстар жолдаған еді.
Қазақстан Парламенті қоғамдық сұраныстарды шұғыл түрде орындап, жоғары өкілді орган ретінде мемлекеттік органдардағы, квазимемлекеттік сектордағы және қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің жай-күйін жедел қарауы керек деп санаймыз.
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаттарына, «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН» депутаттық тобының мүшелеріне біздің бастамамызды қолдап, таяу уақытта қоғам өкілдерін, ғалымдар мен мамандар, іскер топтарды тарта отырып, парламенттік тыңдаулар өткізуге шақырамыз.
Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестегі мемлекеттік саясатты кеңінен насихаттау, қалың жұртшылықты осы күреске тарту мақсатында яғни аудандық деңгейден бастап, республикалық ақындар айтысы шараларын өткізіп, бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен жариялау.

Құрметпен,

 Төраға                                                              М.Семғалиев

9 наурыз, 2022 жылы
«ЖАҢАРУ» РҚБ кеңес
отырысында

 

 

 

Мажилис Парламента РК 

Депутатская группа
«ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН»

 

Уважаемые депутаты!

 Трагические события января 2022 года наряду с другими, остро высвятили проблему коррупции, которая проникла во все сферы общественных отношений. Сегодня всем очевидно, что необходимо усилить борьбу с коррупцией на системной основе, так как коррупция, как сказал Президент Казахстана К-Ж. К. Токаев, несет угрозу национальной безопасности страны.
«Общенациональное движение против коррупции «ЖАҢАРУ» неоднократно обращалось в Мажилис Парламента с предложением провести парламентские слушания, посвященные вопросам противодействия коррупции, но до сего дня не получили поддержки.
Мы считаем, что Парламент Казахстана, должен реализовать общественный запрос и в неотложном порядке, как высший представительный орган, рассмотреть состояние борьбы с коррупцией в государственных ораганах, квазигосударственном секторе и обществе.
Мы обращаемся к депутатам Мажилиса Парламента РК, членам депутатской группы «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН»  поддержать нашу инициативу и провести парламентские слушания в ближайшее время, с привлечением представителей общественности, ученых, специалистов и предпринимательских кругов.
Кроме того, в целях популяризации государственной политики противодействия коррупции, привлечения широкой общественности к этой борьбе предлагаем провести республиканский айтыс акынов, начиная с  районного уровня, с широким освещением мероприятия в средствах массовой информации.

С уважением,

Председатель                                                               М.Семгалиев

 

                               Принято на заседании
Совета РОО «ЖАҢАРУ»
                                                           «9» марта 2022 года